ภารกิจแปลกใหม่ล่าสุดของ Destiny 2 ทำให้ Warlocks ถูกเนิร์ฟโดยไม่ได้ตั้งใจ

Destiny 2 กำลังโดนบั๊กอีก และคราวนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของ Warlock Super และการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของภารกิจ Exotic ล่าสุด ภารกิจ Exotic ใหม่ล่าสุดของ Destiny 2 Avalon เป็นส่วนผสมที่สนุกและท้าทาย แต่ Warlocks ควรระวังข้อผิดพลาดในการลดความเสียหายที่ส่งออกขณะใช้ Super เฉพาะ นับ...